Llandysul Primary School
Ysgol
Gynradd
Llandysul

Croeso i Safwe Ysgol Gynradd Llandysul

Datganiad o Fwriad Ysgol Llandysul

Sicrhau addysg ddwyieithog o'r safon uchaf bosibl, ar gyfer pob disgybl, addysg sydd yn sicrhau bod pob plentyn yn yr ysgol yn cael cyfle i dyfu i fod yn bersonoliaeth gyflawn, addysg sydd yn rhoi cyfle i'r plentyn ddatblygu ac ymarfer ei ddoniau unigol. Darperir yr addysg hon hefyd yng nghyd-destun y diwylliant Cymraeg a chymreig unigryw y mae gennym y fraint o fod yn rhan ohono. Mae'r addysg hon yn cynhwyso'r plentyn I fod yn aelod cyfrifol o gymdeithas wâr ddwyieithog.

Newyddion

Gala Nofio Caerdydd - Pob Lwc!Pob lwc i'r disgyblion canlynol o flwyddyn 3 a 4 a fydd yn cynrychioli'r ysgol yng ngala nofio Cenedlaethol yng Nghaerdydd ar ddydd Sadwrn. 1) Dafydd Jones 2) Esyllt Jones 3) Mari Elen Thomas 4) Leisa Thomas 5) Cadi Rees
Dydd Mawrth 19 Ionawr 2016 [17:52]
 
Plant mewn Angen 2015Llwyddwyd i godi £442 tuag at elusen Plant mewn Angen eleni. Diolch yn fawr iawn i chi am eich cefnogaeth a'ch cyfraniadau ar y diwrnod.
Dydd Llun 16 Tachwedd 2015 [9:37]
 
Holiadur Gwisg Ysgol Mae holiadur ar gael i rieni i lenwi er mwyn mynegi barn ar wisg ysgol Bro Teifi. Cliciwch ar y ddolen isod :-
Dydd Llun 21 Medi 2015 [10:30]
 
Pencampwr Canwio Prydain!Llongyfarchiadau i ti Sam ar ennill pencampwriaeth canwio Prydain J11 a J12 yn ddiweddar. Tipyn o gamp!
Dydd Mawrth 30 Mehefin 2015 [20:47]
 
Llongyfarchiadau i dimoedd pel-droed Bl 5 a 6!Llongyfarchiadau i dim pel-droed bechgyn Bl 6, a merched Bl 5 a 6 ar ennill yn nhwrnament pel-droed yng Nghastell Newydd Emlyn. Hefyd, braf yw llongyfarch Bleddyn Jones ac Elin Jones ar ennill chwaraewyr gorau'r twrnament.
Dydd Iau 11 Mehefin 2015 [21:42]
 


 

Digwyddiadau

Eco-Schools Wales - Eco Sgolion Cymru Q Fairtrade Foundation
     
  Healthy Together  
Llandysul Paddlers Canoe Club and Outdoor Education Centre
Llandysul Primary School, Heol Llynyfran Road, Llandysul, Ceredigion SA44 4HP 01559 362449
llandysul-school.co.uk
Sun 26 Feb 2017 12:20:34